گفتار درمانی جلسه اول

گفتار درمانی جلسه اول چگونه است و چه کاری انجام میشود؟ معمولا گفتار درمانی چند جلسه است که جلسه اول بسیار مهم است برای مراجعه کنندگان. در جلسه اول مراجعه کننده باید یک ارزیابی کلی بشود،متناسب یا اخلالی که فرد دارد باید توسط پزشک گفتار درمانگر یک ارزیابی شود. گفتار درمانی چیست؟ احتمالا فردی را […]