کاردرمانی مشهد با دکتر هاشمی

کاردرمانی مشهد، به کسانی که دارای مشکلات و ناراحتی هایی در زمینه سلامتی هستند، کمک می کند تا بتوانند، دوباره کارهای روزمره خود را انجام دهند. این رشته یکی از شاخه های توانبخشی محسوب می شود که  بر جنبه های مختلف جسمی و روانی بیماران اقدامات درمانی انجام می دهد تا بتوانند بر مشکلات و […]